Anete Ugaine

Kristapa Morberga stipendiju (2 560 eiro) Anete Ugaine ieguvusi 2009./2010.gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura programmā.

Anete Ugaine ir LU 2.kursa komunikācijas zinātnes studente. Jau kopš vidusskolas laikiem regulāri rakstījusi skolas avīzei un darbojusies vēl divos citos laikrakstos, tāpēc likumsakarīgi izvēlētas žurnālistikas studijas.

„Nebūšu oriģināla, bet patiesa gan, sakot, ka Kristapa Morberga stipendijas iegūšana mani ļoti pagodināja. Ir tik patīkami apzināties, ka ir cilvēki, kuri manī redz potences un tic, tāpēc blakus patīkamajam ir arī liela atbildības nasta. Šobrīd svarīgākais ir nepalikt uz vietas, attīstīt sevi un atklāt sevī vēl neapzinātas kvalitātes, lai vēlāk es varētu būt tā, kas nesavtīgi dod,” stāsta Anete.

„Vēlreiz liels paldies Latvijas Universitātes Fondam, tā jaukajiem un laipnajiem darbiniekiem un, protams, mecenātiem!” saka Anete.

2011. gadā Anete ir aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Latvijas uzņēmēju – politiķu Aināra Šlesera, Aivara Lemberga un Andra Šķēles politiskās un biznesa darbības rāmējumi laikrakstā „Diena” un žurnālā „Ir” (2009 - 2011)" un 2013. gadā maģistra darbu par tēmu "Valmieras "mediju kopiena": identitāte un mediju lietojums".