Arnita Grigāne

Kristapa Morberga stipendiju (2 560 eiro) Arnita Čoiča(bij.Grigāne) ieguvusi 2009./2010.gadā, studējot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes bakalaura programmā.

Pēc Rugāju vidusskolas absolvēšanas Arnita uzsāka studijas LU, vēloties kļūt par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Jauniete grib būt ļoti laba un jauka skolotāja, kura palīdzētu arī nākamajām paaudzēm saprast, ka zināšanas ir ceļš uz pasaules izzināšanu.

Pateicoties uzcītīgam studiju procesam, Arnita jau divus gadus studē par valsts budžeta līdzekļiem. „Esmu lepna, jo man dota iespēja studēt Latvijas sirds augstskolā – LU. Mani interesē literatūra, māksla, ar interesi veicu rakstnieku personības izpēti. Aizrauj multikulturālisma norises. Studiju procesā esmu aktīva kursa dzīves organizatore, piedalos LU un Latgolas studentu centra aktivitātēs, organizēju Latgales jauniešu nometnes „Atzolys”, tādējādi apliecinot savas dzimtās puses piederību un patriotismu,” stāsta Arnita.

„Esmu patiesi pateicīga LU Fondam par iespēju saņemt dižmecenāta Kristapa Morberga stipendiju. Šī stipendija ir liels atspaids manā un manu vecāku dzīvē, tā dod iespēju studēt un nestrādāt atalgotu darbu. Manī ir patiess lepnums, jo esmu studente, kuras centība un darbība studiju procesā īpaši novērtēta. Aicinu ikvienu jaunieti apzināties, ka zināšanas ir vērtība, ar mērķtiecību un darbu var daudz sasniegt. Paldies ikvienam, kurš finansiāli un emocionāli atbalsta manu studiju procesu!” saka Arnita.

2011. gadā Arnita aizstāvējusi baklaura darbu par tēmu "Dažādu radošo uzdevumu izmantošana Imanta Ziedoņa daiļrades apguvē 12.klasē" un 2013. gadā maģistra darbu par tēmu "Skolotāja gatavība jautāšanai skolēnu mācīšanās procesā".