Darja Isajeva

Kristapa Morberga stipendiju (2 560 eiro) Darja Svirina (bij. Isajeva) ieguvusi 2009./2010.gadā, studējot LU Medicīnas fakultātes bakalaura programmā.

Darja Isajeva par sevi stāsta: "Jau kopš pirmā studiju kursa mani aizrauj studijas un mēģinu iedziļināties visos studiju kursos, jo tas ir nepieciešams turpmākam sekmīgam ārsta darbam un tikai šādi var palīdzēt pacientiem, pretendēt uz akadēmisku darbu LU, kā arī sekmēt LU un Latvijas medicīnas atpazīstamību pasaulē.

Tajā paša laikā aktīvi iesaistos LU Medicīnas fakultātes sabiedriskajā dzīvē. TŠogad piedalījos LU ar Medicīnu saistītas studentu zinātniskās biedrības konferences organizēšanā, kas notika 2008.gada 21.maijā, kur biju arī sēdes vadītāja.
Tajā paša laikā aktīvi iesaistos pētniecībā, kas ir ļoti svarīgs, lai kļūtu par labu speciālistu un strādātu akadēmiskajā darbā. Kopš 2007.g. septembra līdz 2008.g. septembrim strādāju LU Medicīnas fakultātes Anatomijas un Histologijas katedra par laboranti, kur piedalījos histologisko un anatomisko preparātu sagatavošanā.
No 2009.gada saņēmu piedāvājumu strādāt LU Eksperimentālajā un klīniskās medicīnas institūtā, kur ir izveidota teicama pētnieciskā bāze un tiek veikti vairāki fundamentālie un lietišķie projekti.
Pirmajos divos kursos piedalījos vairāku zinātnisku darbu izstrādē (par hronisko hepatītu, par mikroorganismu rezistenci), kā arī piedalījos LZP granta Nr.05.1452 “Orgānu un audu reaktivitātes īpatnības barības vielu komponentu (smago metālu, dabīgo antioksidantu) modulējošā ietekmē” izstrādē."

2015. gadā Darja izstrādā savu doktora darbu par tēmu "Sirtuīna nozīme plaušu audzēja un hroniskas obstruktīvas plaušu slimības patoģenēzē".