Ilona Pastore

Kristapa Morberga stipendiju (2 560 eiro) Ilona Pastore ieguvusi 2009./2010.gadā, studējot LU Ķīmijas fakultātes bakalaura programmā.

Ilonas Pastores interese par dabaszinātņu priekšmetiem sākās jau skolas laikā, tomēr izvēlējusies studijas tieši ķīmijā. Lai apmierinātu savu zinātkāri, uzsākusi strādāt LU Ķīmiskās fizikas institūtā.

„Strādājot institūtā interese par zinātni tikai pieauga, kas cēla arī zināšanu un to pielietošanu līmeni. Dalība dažādās konferencēs un augošais zināšanu līmenis arī sniedza pārliecību, ka varu pretendēt uz Kristapa Morberga stipendiju, ko iepriekšējos gados bija ieguvuši daži kursabiedri,” stāsta Ilona.

Paralēli mācībām Ilona aktīvi sporto - spēlē Latvijas Florbola savienības rīkotajā ikgadējā Latvijas čempionātā „Rīgas Lauvas/LSPA” sieviešu virslīgas komandā. Savukārt vasaru pavada, piedaloties kādos turnīros, nometnēs vai arī vienkārši sportojot ar draugiem.

K. Morberga stipendija ļauj paaugstināt mācību kvalitāti, neupurējot nevienu no lielajām interesēm – sportu un zinātni. Tomēr stipendija sniedz ne tikai materiālu atbalstu, bet arī pārliecību par savām konkurētspējām zinātnē kopumā.

 2010. gadā Ilona aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Ultra plānu nanoporainu anodēta alumīnija oksīda membrānu veidošana un izmantošana".