Jana Vasile

Kristapa Morberga stipendiju (2 560 eiro) Jana Vasile ieguvusi 2009./2010.gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes bakalaura programmā. Pēc Siguldas Valsts ģimnāzijas absolvēšanas Jana Vasile iestājās LU apgūt angļu filoloģiju, jo interese par valodām aizsākusies jau pamatskolā.

Piedalījusies angļu un vācu valodas olimpiādēs, iekļuvusi Lielbritānijas Padomes rīkotajā jauno tulkotāju konkursa finālā (2007.gadā) un ieguvusi specbalvu Francijas kultūras centra organizētajā Jauno Frankofono tulkotāju konkursā "No teksta uz tekstu" (2009.gadā). Vidusskolā ieguvusi 4.pakāpes diplomu par zinātniski-pētniecisko darbu „Domāšanas attīstības iespējas skolā” valsts ģimnāziju lasījumos. Kopš 2008.gada Jana ir „United World Colleges” valdes locekle. Jau kopš agriem pamatskolas laikiem Janas aizraušanās ir dejas.

Visas šīs sfēras – angļu un franču valoda, mācību metodoloģija, tas, kādus topošos līderus veido Latvijas izglītības sistēma, kā arī laikmetīgā un džeza deja – ir jaunietes galvenās intereses vēl joprojām.

„Redzu Latvijā daudz sfēru, ko attīstīt. Viss, kas mums nepieciešams, ir entuziastiski un profesionāli līderi, kuri spēj aizraut citus un darboties mūsu valsts labā. Mūsu valsts un LU lielākā mecenāta K. Morberga stipendija ir viens no veidiem, kā sekmēt šādu jauniešu pašizaugsmi. Pateicoties šai stipendijai, šogad piedalījos „United World Colleges” nacionālo komiteju tikšanās reizē Briselē, kurā guvu neaizmirstamus iespaidus un ierosmi tālākai darbībai kvalitatīvas izglītības jomā, kas aptver ne tikai studenta akadēmiskos sasniegumus, bet attīsta viņu kā daudzpusīgu, atbildīgu un atvērtu personību. Taču galvenais, ko sapratu no šīs tikšanās - ka ir vēl tik daudz vietas attīstībai,” stāsta Jana.

„Man ir liels gods būt par K.Morberga stipendiāti. Mazliet žēl, ka nevaru viņu satikt dzīvē, jo ir ļoti daudz lietu, ko šī dižā un neatkārtojamā personība mums varētu iemācīt. Liels paldies LU Fonda darbiniekiem, kas palīdz viņa labo gribu īstenot.”

2012. gadā Jana aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Angļu un latviešu valodā pieejamo klasiskās dejas resursu analīze un klasiskās dejas terminoloģijas vārdnīcas izstrādāšana latviešu valodā".