Kristina Papule

Kristapa Morberga stipendiju (2 560 eiro) Kristina Papule ieguvusi 2009./2010.gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura programmā.

Studiju programma: Sociālo zinātņu fakultātes programma „Informācija un bibliotēkzinātne”.

Hobiji: lasīšana, zīmēšana un viduslaiku mākslas vēsture.

Moto: ”Dzīve ir savāda; ja cilvēks atsakās pieņemt visu, izņemot pašu labāko, tad viņš ļoti bieži to arī saņem.” (Somersets Moems)

Kristina Papule ir ieguvusi Kristapa Morberga stipendiju 2009./2010.gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura programmā „Informācija un bibliotēkzinātne”. 2010. gadā Kristina aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Interneta un programmnodrošinājuma izmantošana Latvijas publiskajās bibliotēkās" un 2012. gadā maģistra darbu par tēmu "Domu kartes kā informācijas un zināšanu organizēšanas rīks un to pielietošana digitālajā vidē". No 2009. līdz 2013.gadam strādāja Rīgas Centrālajā bibliotēkā, vēlāk - par konsultanti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Kristina ir piedalījusies daudzās konferencēs gan Latvijā, gan ārzemēs (piemēram, BOBCATSSS simpozijos Portugālē, Itālijā, Nīderlandē un IFLAcamp konferencē Somijā), kā arī pati palīdz organizēt tematiskos pasākumus esošajiem un topošajiem informācijas speciālistiem. 2012.gadā kopā ar domubiedriem no Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas organizēja jauna veida konferenci bibliotekāriem – 4CanGurus, kuru vērtē kā vienu no saviem labākājiem sasniegumiem.

Par studijām Latvijas Universitātē: „Esmu ļoti pateicīga tiem, kas atbalstīja mani visu studiju gadu garumā – mūsu fakultātes pasniedzējiem, visiem LU darbiniekiem, kolēģiem, kursa biedriem un protams, LU fondam un mecenātiem”, saka Kristina.