Kristīne Vībane

Kristapa Morberga stipendiju (2 560 eiro) Kristīne Vībane ieguvusi 2009./2010.gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura programmā. Kristīne Vībane studē LU 2.kursā socioloģiju. Par Kristapa Morberga stipendiju uzzinājusi pērnajā gadā, būdama SEB bankas stipendiāte. Tad nospraudusi mērķi kandidēt uz K.Morberga stipendiju.

Studiju programma: LU Sociālo zinātņu fakultāte Socioloģijas bakalaura studiju programma.

Hobiji: Peldēšana.Pirtošanās.Ceļošana.

Sevi raksturo: Tāda, kurai patīk atrasties cilvēkos un būt darbībā, piedzīvot pārmaiņas un augt.

Moto: Gandrīz viss šajā dzīvē ir atkarīgs no sevis paša

Kristapa Morberga stipendiāte Kristīne Vībane par sevi stāsta:

Studēt es izvēlējos, jo labi apzinājos, ka augstākā izglītība mūsdienās ir pamatkomponente karjeras un personīgās dzīves attīstībā un bez tās sasniegt ieceres būtu grūti vai pat neiespējami.

Kāpēc tieši socioloģija? Tādēļ, ka vienmēr lielāko prieku man ir sagādājusi iespēja būt cilvēkos - tas sniedz pozitīvu enerģijas lādiņu. Socioloģija nodrošināja gan to, gan vilināja ar iespēju labāk izprast cilvēku rīcību un sabiedrības procesus kopumā, kas ir būtiski, ja domājam par veiksmīgu profesionālo darbību sociālo zinātņu jomā. Tā kā savā studiju izvēlē nebiju vīlusies, mācības socioloģijā turpināju arī augstākā izglītības līmenī.

Studiju laikā kopā ieguvu trīs dažādas stipendijas. Tās bija pozitīvs grūdiens tālākā izaugsmē. Katra bija savā dzīves attīstības posmā, ar savu mērķi un ieguldījumu.

Pirmkārt, stipendijas bija finansiāls atbalsts, kas ļāva kļūt neatkarīgai, no reģiona adaptēties Rīgā un pievērsties studijām. Otrkārt, dažādas Fonda īstenotās aktivitātes palīdzēja izveidot sociālās saites ar citiem stipendiātiem, kas tiek uzturētas vēl joprojām. Treškārt, stipendiju piešķiršana bija notikums, kas deva pārliecību par savām spējām, stimulu uzsākto turpināt, izsapņot sapni un to piepildīt. Pateicoties studijām un sabiedriskajai aktivitātei esmu ieguvusi tādu darbu un apstākļus, kādus pēc studiju absolvēšanas biju cerējusi gūt.

Paldies mecenātiem!