Mārtiņš Laizāns

Kristapa Morberga stipendiju (2 560 eiro) Mārtiņš Laizāns ieguvis 2009./2010.gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmā.

Mārtiņš Laizāns LU apgūst sengrieķu un latīņu valodu. Pēc vidusskolas absolvēšanas pagājis diezgan ilgs laiks, līdz atradis savu īsto vietu zinību pasaulē, jo studējis gan komunikāciju zinātni, gan filosofiju.

Par sevi stipendijas laureāts stāsta: "Studēt sengrieķu un latīņu valodas un kultūras pamudināja personīgais skaudri izjustais garīgais iztrūkums un vakuums, kas liedza izprast rietumu kultūras jēdzienisko tīklojumu, domāšanas veidu un iespēju pilnasinīgi uzņemt bagātīgo mākslu mantojumu. Šis lēmums, manuprāt, ir pilnībā sevi attaisnojis, jo sniedzis atslēgu, kas tikai turpina atvērt arvien jaunas durvis Eiropas kulturālajā mantnīcā.

Man būtiski ir šīs eiropeiskās pamatvērtības uzturēt dzīvas tieši Latvijā, kamēr vēl pastāv latvieši, latviešu valoda un kultūra, ar kurām, manuprāt, tā nesaraujami saistīta. Lai uzturētu šādu garīgā mundruma vidi jo pilnvērtīgākā līmenī, esmu iesaistījies gan pasniedzēja darbā Latvijas Universitātē, gan uzsācis studijas doktorantūrā.

Kristapa Morberga stipendijas iegūšana ļāva gūt pārliecību par savām akadēmiskajām spējām, dodot sparu tās attīstīt ar cerību, ka tās noderēs ne tikai man pašam. Stipendijas saņemšana ļāva pilnībā pievērsties nopietnām studijām, lieki nezaudējot laiku un spēkus ikdienišķās rūpēs. Redzot, ka pēdējos gados Latvijā attīstās mecenātisma idejas, man rodas pārliecība, ka LU Fonda darbība ir iedvesmojusi sabiedrību nesavtīgi atbalstīt gan labas idejas, gan spējīgus to īstenotājus."

2014. gadā Mārtiņš aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Sengrieķu filosofisko tekstu latviskošanas nostādnes: Platōna „Kratila” tulkojums".