Sabīne Trēde

Kristapa Morberga stipendiju (2 560 eiro) Sabīne Trēde ieguvusi 2009./2010.gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes bakalaura programmā.

Pēc Saldus pilsētas ģimnāzijas absolvēšanas Sabīne Trēde daudz nav šaubījusies un izvēlējusies studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē, lai kļūtu par vidusskolas matemātikas skolotāju.

Sabīne ir pārliecināta, ka ir īstajā laikā un vietā ne tikai studiju programmas izvēlē, bet arī, dancojot un dziedot LU deju folkloras kopā "Dandari" un darbojoties savas fakultātes studentu padomē. „Ļoti labi jutos arī darbojoties LU reģistrēšanās procesā kā konsultants, nupat sāku iejusties Studiju programmu padomē un darboties LU Botāniskajā dārzā,” stāsta Sabīne.

Par LU Fondu un stipendijām bijusi informēta jau iepriekš, bet tieši šogad viņu uzrunājuši informatīvie plakāti fakultātē: „„Ja esi: centīgs mācībās (jā!), aktīvs sabiedriskajā dzīvē (šogad tas sanāca jo īpaši), ar nepietiekamām finansēm (diemžēl arī ar to īpašs šis gads)”. Saņēmos, pieteicos K.Morberga stipendijai. Iepazinos arī ar K. Morberga dzīvesstāstu, tas šķita ļoti iedvesmojošs un pati K. Morberga personība - saistoša un paraugs citiem. Kas zina, varbūt pati, kad būšu tikusi pie lielākas rocības, varēšu atbalstīt jaunos studentus. Kā jau lielākā daļa, uzzinot, cik liels ir konkurss, pat necerēju uz stipendijas izcīnīšanu. Galu galā komisija lēma, ka man tā piešķirama. Atkal jau viss noticis īstajā laikā un vietā. Paldies!” saka Sabīne.

2013. gadā Sabīne aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Diferenciālformu elementi".