Sergejs Spitāns

Kristapa Morberga stipendiju (2 560 eiro) Sergejs Spitāns ieguvis 2009./2010.gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes bakalaura programmā.

Sergejs Spitāns absolvējis Rīgas 40.vidusskolu, loģisks turpinājums bijušas studijas LU fizikas programmā.

Skolas gados piedalījies un guvis panākumus vairāk nekā 15 rajona un valsts līmeņa olimpiādēs fizikā, matemātikā un publiskās runas konkursos. Sevi raksturo kā aktīvu, azartisku un mērķtiecīgu - skatās pretī jaunām idejām un labprāt pieņem izaicinājumus.

„Uzskatu, ka ceļš uz panākumiem un labiem rezultātiem, neskaitot personiskās īpašības un augstu motivāciju, balstās uz darbošanos sevis interesējošā nozarē. Šajā gadījumā izpratnes trūkums un iespējamās kļūdas netraucēs, bet gan motivēs turpmākajam darbam. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc izvēlējos fiziku par savu turpmāko darbošanās virzienu,” stāsta Sergejs.

Jaunietis darbojas Polimēru mehānikas institūtā un LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijā. Zinātniskā darbība laboratorijās paver ceļu arī uz starptautiskām konferencēm.

„Kristapa Morberga stipendija nozīmē materiālo neatkarību, kas sniedz iespēju koncentrēties studijām un pētnieciskajam darbam. No otras puses tas ir liels emocionāls gandarījums par paveiktā darba novērtējumu un motivācija turpmākajiem panākumiem,” domā Sergejs.

2010. gadā Sergejs aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Elektrovadoša šķidruma fāzu virsmas dinamikas elektromagnētiskajā laukā modelēšana"" un 2012. gadā maģistra darbu par tēmu "Elektrovadoša šķidruma fāzu virsmas dinamikas elektromagnētiskajā laukā modelēšana".

2015. gadā Sergejs Spitāns ieguvis doktora grādu.