Unda Avota

Kristapa Morberga stipendiju (2 560 eiro) Unda Avota ieguvusi 2009./2010.gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes bakalaura programmā.
„Man ir liels gods būt par K.Morberga stipendiāti, jo tieši viņš ir Latvijas Universitātes patrons, un stipendija ir iespēja man veselu gadu nest viņa vārdu,” saka Unda Avota.

Jaunietei stipendija kalpo kā stimuls būt priekšzīmīgai studentei un pārstāvēt LU tik labi, cik vien tas ir viņas spēkos. „LU Fonds ir lielisks piemērs tam, ka, ja ļoti kaut ko vēlas un cenšas to sasniegt, tad tas tiek novērtēts,” saka Unda.

2011. gadā Unda aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Eksistences un nozīmes interpretācija G.Frēges filosofijā".