Dāvis Drēziņš

Korporācijas "Lettonia" stipendiju (Ls 375 apmērā) ieguvis 2009./2010.ak. gadā, studējot RSU bakalaura programmā.