Ainārs Verbickis

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvis 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Datorikas fakultātes 1.kursā.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolvents Ainārs Verbickis šobrīd studē LU Datorikas fakultātē. Pieteikties stipendijai ieteikusi klases audzinātāja un atbalstījuši arī vecāki, sīkāka informācija bijusi iegūstama LU Fonda mājas lapā.

Stipendijas izcīnīšana pavēra Aināra ceļu uz augstākās izglītības iegūšanu LU, viņam bija skaidrs mērķis un vajadzīgās rakstura īpašības: „Pirmkārt, tā ir neatlaidība, jo vienmēr ir vērts mēģināt, nekad nevajag satraukties, ja neizdodas. Otrkārt, tā ir zinātkāre, kas palīdzēja gūt labas sekmes un paplašināja manu redzesloku. No izglītības ir atkarīgs tālākais dzīves ceļš - kvalitatīva izglītība paver plašas iespējas.”

Par LU Fonda mecenātiem Ainārs spriež: „Tie ir cilvēki, kas spēj ziedot daļu no tā, kas viņiem pašiem ir vajadzīgs, lai rezultātā iegūtu perspektīvi un aktīvi jaunieši. Tie noteikti ir cilvēki, kuriem ir vērts līdzināties. Varētu pat apgalvot, ka uz viņiem kaut kādā ziņā turas mūsu sabiedrība, viņu ieguldījums izglītībā ir nenovērtējams.”

2013. gadā Ainārs aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "RSYNC protokola mērogojamība" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Jauno tehnoloģiju pielietojums datu noliktavās".