Alīna Dukāte

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pirmajā kursā.
Gulbenes 2.vidusskolas absolvente Alīna Dukāte par „Ceļamaizes” stipendiju uzzinājusi no klases audzinātājas, kā arī sekojusi līdzi informācijai LU mājas lapā.

„Stipendija ir būtiska 1.kursa studentiem, jo ļauj iekļauties un iesaistīties universitātes dzīvē, kas ir liels atvieglojums, ja sedz mācību maksu. Stipendijas saņemšana palīdz apzināties, ka esi viens no labākajiem, tāpēc tas ir dzinulis mācībās, lai sasniegtu jaunas virsotnes un pierādītu sevi,” spriež Alīna.

„Esmu gandarīta un sirsnīgi pateicīga LU Fonda mecenātiem, ka šogad viņi spēj atbalstīt 90 talantīgus, spējīgus un apzinīgus jauniešus, liels gods būt starp viņiem. Mecenāti ir augstsirdīgi cilvēki, kas cer un uzticas mums, dodot savu atbalstu, tāpēc mūsu uzdevums ir attaisnot šīs cerības!” pārliecināta stipendiāte.

2013. gadā Alīna aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Funkcionālisma stila iezīmju pielietojums daudzfunkcionālā mākslas centra izveidē".