Baiba Stafecka

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes pirmajā kursā.
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvente Baiba Stafecka par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi no informācijas laikrakstā „Diena”, vēlāk plašāku informāciju ieguvusi interneta portālā „jaunatneslietas.lv” un LU Fonda mājas lapā.

„Šī stipendija ir daudz vairāk nekā tikai nauda, tā ir apziņa, ka pasaulē vēl pastāv labā griba. Tā ir sajūta, ka tiec novērtēts, atzīts un pats galvenais – saprasts. Tā ir motivācija izglītībai, aktivitātei, attīstībai, motivācija labākai dzīvei,” stāsta Baiba. „Tas ir atbalsts, kas mūsdienu sabiedrības bieži vien netaisnīgajā sociālo situāciju un attiecīgi izrietošo iespēju sadalījumā, ir absolūti nepieciešams, lai virzītu sabiedrību uz izaugsmi.”

2012. gadā Baiba aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Subjekta problemātika Žaka Deridā filosofijā" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Atmiņa paša problemātikas kontekstā Pola Rikēra filosofijā".