Dace Utināne

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes pirmajā kursā.
Līvānu 1.vidusskolas absolvente Dace Utināne par stipendiju „Ceļamaize 2009” vispirms uzzinājusi no tēta, kurš bija dzirdējis par to ziņās, vairāk informācijas ieguvusi no krievu valodas skolotājas Annas Kurcišas, kura ieteikusi jaunietei pamēģināt pieteikties. Pēc tam rūpīgi meklējusi pieejamo informāciju internetā.

„Stipendijas „Ceļamaize” iegūšana ir liela uzticēšanās no mecenātu puses, tādēļ šī stipendija noteikti ir izaicinājums un stimuls sasniegt vēl labākus rezultātus. Stipendija, protams, ir milzīgs materiālais atbalsts, kas ļauj kļūt patstāvīgai. Par to, ka esmu ieguvusi stipendiju, varu pateikties vecākiem, kuri palīdzēja kļūt par tādu cilvēku, kāda esmu. Zinu, ka dzīvi un pasauli vēl nemaz nesaprotu, tādēļ esmu gatava to izzināt un mācīties no savām kļūdām,” stāsta Dace.

Par mecenātiem un mecenātismu Dace spriež: „Tas tiešām ir nesavtīgs devums, jo studentiem pretī ir jāsniedz tikai pašsaprotamas lietas - rūpīgs un uzcītīgs mācību darbs. Šis atbalsts jau nav tikai materiāls, bet tā ir arī iespēja sasniegt izvirzītos mērķus. Tas ir vēl viens pakāpiens, lai papildinātu savas zināšanas un, iespējams, sekotu savam dzīves aicinājumam.”

2012. gadā Dace aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Kino valodas novatorisms un "aizliegtās tēmas" Luija Mala filmās".