Edgars Grinbergs

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvis 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Medicīnas fakultātes pirmajā kursā.

Edgars Grinbergs ir Engures vidusskolas absolvents, par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājis no masu medijiem, izsmeļošu informāciju ieguvis arī skolā, tāpat arī pētījis informāciju LU Fonda mājas lapā un secinājis, ka viņš varētu atbilst stipendijas kandidāta profilam.

„Stipendijai pieteikties rekomendēja gan vecāki, gan klases audzinātāja, tomēr galvenā motivācija, kas mani noveda līdz pieteikuma nosūtīšanai, radās pēc iepazīšanās ar stipendiātu stāstiem. Tikko uzzinājis par stipendijas esamību, man šķita, ka LU Fonds meklē stipendiātus, kuri strikti atbilst noteiktiem kritērijiem – augsti olimpiāžu rezultāti, izcilas sekmes, tomēr, izlasot informāciju par stipendiātiem, radās viedoklis, ka Fonds augstāk vērtē topošajos studentos skaidri definētu vēlmi un vīziju sasniegt ko vairāk par vidusmēru savā izvēlētajā studiju novirzienā,” spriež Edgars.

„Nevēlētos nonivelēt „Ceļamaizes” stipendiju tikai līdz materiālam jēdzienam, protams, sniegtais materiālais atbalsts ir neatsverams, tomēr, manuprāt, augstāk vērtējams fakts, ka man pilnīgi sveša persona – mecenāta pārstāvis – ir paudis ticību manām spējām un apņēmībai spert soli tālāk izvēlētajā jomā. Īpašu pateicību vēlos izteikt visiem LU Fonda darbiniekiem, kuri mecenātisma ideju nepārvērš formalitātes līmenī, bet ir ieinteresēti katra stipendiāta attīstībā, kā arī vēlos pateikties savam mecenāta pārstāvim – Rūtai Krastiņai - par pausto uzticību,” saka stipendiāts.