Elīna Dindendorfa

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Juridiskās fakultātes pirmajā kursā.
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas absolvente Elīna Dindendorfa par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi no skolas sociālās pedagoģes absolventu sapulcē, kurā informēts par iespēju pieteikties stipendijai.

„Stipendija „Ceļamaize” nozīmē stabilitāti un drošību par tuvāko nākotni. Par stipendijas iegūšanu uzzināju īsi pirms eksāmeniem, tas palīdzēja mierīgāk pārdzīvot eksāmenu laiku, zinot, ka ir kāds pamats, uz ko balstīties. Bez liekiem uztraukumiem eksāmenus uzrakstīju ļoti veiksmīgi. Stipendija ir iespēja sekmīgi īstenot savas ieceres, paplašināt redzesloku un, protams, galvenais – veiksmīgi, bez jebkādiem traucējumiem iesākt savas augstākā līmeņa studijas LU,” stāsta Elīna.

„Mecenāti sniedz nenovērtējamu atbalstu topošajiem studentiem, īpaši no mazturīgām ģimenēm. Mūsdienu ekonomiskajā situācijā apmaksāt studijas un visus ar tām saistītos izdevumus kļūst arvien grūtāk, bet bez augstākās izglītības ir praktiski neiespējami dzīvē sasniegt augstākos mērķus. Man šķiet, ka tas palīdz arī daļu studentu atturēt no došanās uz ārvalstīm, kas arī ir ļoti svarīgi,” spriež Elīna.

2012. gadā Elīna aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Naida kurināšana internetā" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Spēka pielietošanas, ar mērķi aizsargāt savus pilsoņus ārvalstīs, pieļaujamība".