Elīna Elisa Zālīte

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes pirmajā kursā.
Kuldīgas 2.vidusskolas absolvente Elīna Elisa Zālīte par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi izstādē „Skola 2009”, pēc tam arī izlasījusi informāciju laikrakstā „Latvijas Avīze”. Galvenais dzinējspēks un motivētājs sākumā bijusi klases audzinātāja Daiga Žentiņa, vēlāk arī vecāki ieteikuši, ka noteikti vajadzētu pamēģināt pieteikties.

„Stipendija man nozīmē iespēju - tā ir iespēja mācīties to, ko patiešām vēlos. Tā ir arī motivācija darīt visu labāk un pierādīt sevi. „Ceļamaize” ir kā gaismas stars tumsā, kā cerība, lai dzīvotu labāk. Uzskatu, ka šī stipendija ir vislabākais atspēriena punkts tādiem jauniešiem kā es,” spriež Elīna Elisa. „Studēšana ir pierādījums un pārbaudījums man pašai. Šeit var iepazīties ar brīnišķīgiem jauniešiem un izciliem pasniedzējiem, man prieks atrasties starp viņiem. Es tiešām jūtos augstskolā īstajā vietā.”

„Uzskatu, ka mecenāti ar savu rīcību rīkojas ļoti cēli un augstsirdīgi. Ja man būtu tāda iespēja, rīkotos tāpat. Esmu no sirds pateicīga, ka, pateicoties šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, manā dzīvē ir atvērtas jaunas durvis,” saka Elīna Elisa.

2012. gadā Elīna Elisa aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Spilgto atmiņu fenomena analīze mediju komunikacijā: Latvijas Krājbankas maksātnespējas gadījuma analīze".