Ieva Doze

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Datorzinātņu fakultātes pirmajā kursā.
Ieva Doze ir Dobeles Valsts ģimnāzijas absolvente no Bērzes, par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi gan no draudzenes, gan mammas, gan skolotājiem, redzējusi sižetu arī televīzijā - tā kā neuzzināt nav bijis iespējams.

Ieva spriež, ka ieguvusi stipendiju, jo viņai bijušas labas sekmes skolā un viņa nāk no piecu bērnu ģimenes: „Stipendija ir ļoti nozīmīga, jo pašlaik ir jāpalīdz ģimenei finansiāli grūtajā stāvoklī. Turklāt bez izglītības dzīvē neko nozīmīgu nevar sasniegt. Ja cilvēkam ir izglītība, viņa dzīve ir stabilāka. Tāpēc domāju, ka arī valstij vajadzētu vairāk rūpēties par izglītību, jo tieši izglītoti cilvēki var tai dot visvairāk.”

„Man ir liels prieks par šādu atbalstu, jo katram talantīgam cilvēkam jādod iespēja studēt, it sevišķi tāpēc, ka tieši izglītība veicina valsts uzplaukumu. No sirds vēlos redzēt Latvijas nākamos ziedu laikus,” stāsta Ieva.

2013. gadā Ieva aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Ultrametriski izvēles koki".