Kitija Krogzeme

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes pirmajā kursā.
Salacgrīvas vidusskolas absolvente Kitija Krogzeme, pasniedzēju ierosināta, sākusi interesēties par pieejamajām stipendijām studijām augstskolā. Tā kā bijusi pārliecināta, ka vēlas studēt LU, tad meklējusi informāciju augstskolas mājas lapā un uzzinājusi par stipendiju „Ceļamaize”.

„Stipendija neapšaubāmi ir milzīgs finansiāls atbalsts. Zināju, ka maniem vecākiem nebūs viegli, jo vienlaicīgi ar mani studijas augstskolā uzsāk arī māsa. Tagad pietiks līdzekļu gan iztikai, gan arī kultūras pasākumu apmeklēšanai, par ko esmu ļoti pateicīga. Stipendija ir devusi arī iespēju iepazīties ar laipniem, interesantiem cilvēkiem,” stāsta Kitija.

„Mecenāti ir apbrīnas vērti, jo nesavtīgi spēj ziedot savus līdzekļus, lai palīdzētu citiem,” domā Kitija.

2013. gadā Kitija aizstāvēja bakalaura darbu par tēmu "E. Gaskelas romāni ekokritiskā skatījumā".