Liene Romāne

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes pirmajā kursā.

Nautrēnu vidusskolas absolvente Liene Romāne par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi no masu medijiem („Latvijas Avīzes”, LNT un LU Fonda mājas lapas) un informācijas skolā.

„Stipendija ir iespēja sasnieg personiskos mērķus un iegūt izglītību, kas kalpos par pamatu turpmākās dzīves veidošanā. Izglītība dod iespēju sasniegt aizvien jaunas virsotnes. Stipendija sniedz ne tikai materiālu atbalstu, bet arī morālu. Tā ļauj pilnībā nodoties mācībām un sevis pilnveidošanai,” stāsta Liene. Viņa spriež, ka stipendiju ieguvusi, pateicoties savai atvērtībai un apņēmībai.

Liene domā, ka mecenāti ir augstsirdīgi cilvēki, kuri gatavi palīdzēt pilnīgi nepazīstamiem jauniešiem iegūt augstāko izglītību un sasniegt arvien jaunas virsotnes: „Mecenātu nesavtība ir apbrīnojama. Šie cilvēki saprot, cik liela nozīme ir izglītībai katra cilvēka izaugsmē un arī sabiedrības izaugsmē kopumā, jo indivīdi veido sabiedrību. Liels paldies visiem mecenātiem, kas ir gatavi atbalstīt spējīgus jauniešus.”