Maruta Jankēvica

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pirmajā kursā.
Maruta Jankēvica ir Valmieras Valsts ģimnāzijas absolvente, par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi skolā un dzirdējusi Latvijas Radio 1. Vairāk informācijas guvusi LU un LU Fonda mājas lapā, kur viss bijis viegli pieejams un saprotams.

„Uzzinot par stipendiju un nosacījumus stipendijas saņemšanai, sapratu, ka es varētu pieteikties. Palīdzēja arī skolā ar rekomendācijām, un atbalstīja vecāki. Stipendija ir liels atbalsts man un manai ģimenei. Pats galvenais, ka man ir dota iespēja iegūt vislabāko izglītību, kas dzīvē ir ļoti nepieciešama,” spriež Maruta.

„Esmu ļoti priecīga, ka ir tik daudz mecenātu, kas atbalsta gudrus un centīgus jauniešus, kuri vēlas izglītoties. Apbrīnoju to, ka ir cilvēki, kas saprot, ka izglītību varētu iegūt jebkurš, nešķirojot pēc materiālā stāvokļa. Ļoti ceru, ka arī turpmāk LU Fonds saņems pietiekoši daudz līdzekļu, lai visi, kas meklē atbalstu izglītības iegūšanai, varētu to saņemt,” saka Maruta.

2012. gadā Maruta aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Biogēno elementu saturs un to formas Latgales ezeru nogulumos" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Antimona (III,V) savienojumu sorbcijas izpēte uz modificētiem biomateriālu sorbentiem".