Matīss Veigurs

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvis 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes pirmajā kursā.
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas absolvents Matīss Veigurs studē politoloģiju. Par stipendiju „Ceļamaize” pirmoreiz dzirdējis skolas žetonu vakarā, pēc brīža jau pamanījis informāciju LU mājas lapā, vēlāk jau informācija bijusi pieejami it visur, tāpēc viņš ne mirkli nešaubījies, ka tas domāts tieši viņam.

„Stipendija „Ceļamaize” man nozīmē daudz vairāk nekā tikai garantu studijām un materiālo atbalstu. Tā nodrošina jaunus kontaktus ar vēl 89 izcilām personībām, kā arī iekļauj sevī dažādus stipendiātu pasākumus, kas ļauj kvalitatīvi aizpildīt laiku. Stipendija liek justies kā īpašam studentam, jo esmu viens no 90 laimīgajiem LU jubilejas gadā, kas ieguvis stipendiju,” stāsta Matīss.

„Uzskatu, ka katrai Universitātei nepieciešams savs īpašs mecenātu stipendiju fonds, kas motivētu jauniešus strādāt vēl labāk, arī tad, ja ir apgrūtināts materiālais stāvoklis. Mecenātisms ir apbrīnojama lieta mūsdienu pasaulē – tas ir virzītājspēks uz izcilību, jo stipendiātam nepieciešama tikpat liela atdeve kā mecenātam. Tā ir lieliska sadarbība! Liels paldies mecenātiem par tik daudziem jauniešiem dāvāto iespēju!” saka Matīss.

2012. gadā Matīss aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Melnkalniešu nacionālās identitātes veidošana pēc neatkarības iegūšanas 2006.gadā" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Jugosfēras veidošanās vai Dienvidslāvijas atliekas: konvencionālā un interpretatīvā analīze konstruktīvisma ietvaros".