Romāns Čaplinskis

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvis 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ķīmijas fakultātes pirmajā kursā.
Romāns Čaplinskis ir Rīgas 92.vidusskolas absolvents, par stipendiju „Ceļamaize 2009” viņam pastāstījusi klases audzinātāja, pēc tam ieguvis informāciju arī LU Fonda mājas lapā.

Romānam skolā bija izcili sasniegumi valsts ķīmijas un valsts fizikas olimpiādēs, tāpat iegūta zelta medaļa starptautiskajā ķīmijas olimpiādē un sudraba medaļa Eiropas Savienības valstu dabaszinību olimpiādē. Stipendiju vēlējies iegūt, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti. „Esmu mērķtiecīgs un zinātkārs. Man viegli padodas fizika un ķīmija, kā arī citas zinātnes. Vēl man patīk programmēšana,” stāsta stipendiāts.

„LU Fonda mecenāti ir cilvēki, kuri iegulda naudu jauno cilvēku izglītībā, tādējādi ieguldot naudu arī savas valsts nākotnē,” spriež Romāns.

2012. gadā Romāns aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Ekvivalento shēmu metode jonu šķidrumu impedances analīzē" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Ekvivalento shēmu metode ūdeni saturošu jonu šķidrumu impedances analīzē ar platīna elektrodiem".