Dace Ravdive

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes pirmajā kursā.

Ādažu vidusskolas absolvente Dace Ravdive par stipendiju uzzinājusi televīzijā un, ne brīdi nedomājot, sapratusi, ka ir vērts pieteikties. Sākusi meklēt sīkāku informāciju LU Fonda mājas lapā un kārtot nepieciešamos dokumentus, lai varētu kandidēt uz stipendiju.

„Stipendija „Ceļamaize 2009” nozīmē ne vien iespēju studēt, bet darīt to kvalitatīvi. Tā ir liels atbalsts gan studiju, gan transporta, gan arī ikdienas izdevumu ziņā. Tā sniedz iespēju visu savu laiku atvēlēt studijām. Galvenais, kas mudināja pieteikties stipendijai, bija vēlme studēt. Visu pamatskolas un vidusskolas laiku manas sekmes bija ļoti labas, tāpēc likās, ka es varētu būt atbilstošs kandidāts,” spriež Dace.

„LU Fonda mecenātu atbalsts ir apbrīnojams un svētīgs. Tā ir iespēja jauniem, gudriem un talantīgiem cilvēkiem tikt pamanītiem un novērtētiem, atrast savu vietu dzīvē. Brīnišķīgi, ka ir šādi cilvēki! Milzum liels paldies viņiem!” saka Dace.