Ginta Pavlova

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā kursā.
Rēzeknes Valsts ģimnāzijas absolvente Ginta Pavlova par LU Fonda stipendiju „Ceļamaize” sākotnēji uzzinājusi no LU mājas lapas. Tas rosinājis meklēt papildu informāciju gan medijos, gan LU Fonda mājas lapā, kur turpmāk varējusi sekot visām fonda aktualitātēm. Arī pedagogi mudinājuši skolēnus aktīvi izmantot iespēju un pieteikties.

„Diemžēl esošā ekonomiskā situācija valstī daudziem vidusskolas absolventiem neļauj apvienot vēlmes ar iespējām, tāpēc viņi ir izvēlējušies studijas tajās programmās, kur ir pieejamas budžeta vietas. Stipendijas „Ceļamaize” iegūšana devusi iespēju studēt manis izvēlētajā augstskolā un manis izvēlētajā - starptautisko ekonomisko attiecību programmā. Šis atbalsts ļaus ar maksimālu atdevi pievērsties mācību procesam,” stāsta Ginta.

„Uzskatu, ka mecenātisms ir viena no apbrīnojamākajām un cēlākajām kustībām mūsdienu pasaulē. Īpaši iepriecina tas, ka arī šajos nebūt ne vieglajos laikos ir pietiekoši daudz cilvēku gan ārvalstīs, gan tepat - Latvijā, kuri atraduši iespējas un pauduši labo gribu atbalstīt jauniešu tālākizglītību. Paldies visiem LU Fonda mecenātiem un fonda darbiniekiem, kas jau vairāku gadu garumā palīdzējuši īstenot jauniešu sapņus un ieceres!” saka Ginta.

2013. gadā Ginta aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Eiro ietekme uz komercdarbības vidi Latvijā".