Krista Ozoliņa

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (1 280 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Bioloģijas fakultātes pirmajā kursā.

Krista Ozoliņa ir Jaunjelgavas vidusskolas absolvente. Krista uzskata, ka ieguvusi stipendiju, pateicoties mammas mudinājumam un vecākās māsas padomiem, gatavojoties konkursam.

Stipendiju „Ceļamaize” uzskata par būtisku atbalstu studijām, jo nav jāizskata alternatīvas par studiju kredīta ņemšanu bankā. Tāpat Krista tieksies iekļūt budžeta grupā un nākotnē pretendēs uz citām stipendijām. Bez izglītības jauniete nevar iedomāties, kā varētu veidot savu nākotni.

„Respektēju un cienu mecenātus, kas dod iespēju un palīdz izglītības jomai. Tā ir viena no trim svarīgākajām lietām pasaulē līdzās drošībai un veselībai. Augstu novērtēju cilvēku vēlmi palīdzēt - saku milzīgu paldies, ka šāda iespēja tikusi arī man,” saka Krista.