Kristaps Kaņeps

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvis 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā kursā.
Kristaps Kaņeps ir Saldus pilsētas ģimnāzijas absolvents. Par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājis skolā no klases audzinātājas.

Jaunietis pieteicies stipendijai pēc pašiniciatīvas, turklāt liels atbalsts bijuši arī apkārt esošie cilvēki – klasesbiedri, draugi, vecāki, kas pauduši labvēlīgu attieksmi un neatteikuši palīdzību. „Stipendija man uzliek pienākumus un atbildību, kas man personīgi palīdzēs iegūt labāku izglītību un savu brīvo laiku vairāk veltīt mācībām. Stipendijas atbalsts liek justies atbildīgam par tiem naudas līdzekļiem, ko esmu saņēmis, un šis atbalsts palielina manī ticību par manām prasmēm un iespējām,” spriež Kristaps.

„Cilvēki, kas ziedo studentu labā, lai dotu iespēju kādam attīstīt savas prasmes un iespējas, parāda savu patriotismu pret valsti un tās iedzīvotājiem. Mecenātisms palielina cilvēka un valsts konkurētspēju pasaules tirgū, jo ar šo stipendijas atbalstu daudziem jauniešiem dota iespēja studēt, pilnveidot un attīstīties,” saka Kristaps.

2013. gadā Kristaps aizstāvēja bakalaura darbu par tēmu "Uzņēmuma noliktavas informācijas sistēmas modernizācija".