Kristīne Skuča

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (1 280 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes pirmajā kursā.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas absolvente Kristīne Skuča par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi no latviešu valodas skolotājas un informācijas LU mājas lapā.

„Iegūstot šo stipendiju, man ir sniegta iespēja studēt politikas zinātni. Beidzot spēšu piepildīt sapni, kļūstot par kvalificētu diplomātiskās pārstāvniecības darbinieku, jo man rūp valsts nākotne. Piešķirtā stipendija ir mudinājums sniegties pēc mērķa vēl neatlaidīgāk un meklēt savu dzīves ceļu zinību kalnos,” stāsta Kristīne, kuras neatlaidība ir vainagojusies panākumiem, iegūstot stipendiju.

Kristīne ir priecīga, ka, pateicoties mecenātu atbalstam, viņa un citi stipendijas ieguvēji spēs piepildīt sapni. Tas ir liels pagodinājums, ka mecenāti ir viņai uzticējušies: „Mecenāti ar savu palīdzību mudina sasniegt vēl labākus rezultātus, meklēt un pilnveidot sevi, atrast vēl nebijušas spējas un drosmi. Paldies mecenātiem!”

2012. gadā Kristīne aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Stabila miera priekšnosacījumi Armēnijas un Azerbaidžānas attiecībās Kalnu Karabaha jautājumā".