Kristīne Trūpa

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Medicīnas fakultātes pirmajā kursā.
Teikas vidusskolas absolvente Kristīne Trūpa par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi no laikraksta „Latgales Avīze” un informācijas televīzijā.

„Stipendija man īstenībā nozīmē visu, jo bez šādas izdevības man nebūtu iespēja vispār mācīties augstskolā. Stipendija „Ceļamaize” ir manas lielās dzīves ceļa sākums. Paldies, ka man tika dota tāda iespēja iegūt izcilu izglītību LU,” saka Kristīne.

Par mecenātiem Kristīne spriež: „Šos cilvēkus es apbrīnoju, jo mūsdienās tādu tiešām ir retums. Nav daudz tādu, kas spētu ziedot savus personīgos līdzekļus citiem, lai vienkārši palīdzētu un atbalstītu jaunus, vēl nepieredzējušus jauniešus. Šiem cilvēkiem piemīt cildena dvēsele un ļoti laba sirds!”

2012. gadā Kristīne aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Piparmētras kā drogas pielietojuma atsķirību izvērtējums zinātniskajā literatūrā, tautas medicīnā un ikdienas praksē" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Cisplatīna noteikšana asins plazmā, izmantojot šķidruma hromatogrāfijas - masspektrometrijas metodi".