Laila Pliena

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā kursā.
Lizuma vidusskolas absolvente Laila Pliena par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi no LU mājas lapas.

„Stipendija palīdz nodrošināt iztiku, vieglāk iejusties studenta dzīvē un aktīvi apmeklēt dažādus studentiem piemērotus pasākumus un kursus. Augstākā izglītība nodrošina plašākas darba un izaugsmes iespējas, tādēļ iegūt labu izglītību nozīmē ļoti daudz. Izglītība ir pamats turpmākajai patstāvīgai dzīvei,” domā Laila.

„Ļoti priecājos, ka ir tādi cilvēki, kas atbalsta, var un grib palīdzēt jaunajiem studentiem iegūt izglītību. Paldies mecenātiem, ka palīdz mums piepildīt sapņus!” saka Laila.

2012. gadā Laila aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "ZS "Velēna" finanšu analīze".