Laima Šablinska

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (1 280 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes pirmajā kursā.

Jelgavas 1. ģimnāzijas absolventei Laimai Šablinskai par stipendiju pastāstījis ļoti tuvs ģimenes draugs, sākumā pat neticējusi, ka varētu to iegūt, bet izdevies, pateicoties neatlaidībai.

„Stipendija man dod iespēju tiekties pēc sava mērķa – kļūt par matemātikas skolotāju. Izglītība ir kā zelta zivtiņa, kura spēj piepildīt vēlēšanos, tomēr mums pašiem jāiegūst šī zivtiņa ar mērķtiecību un centību. Manā dzīvē pašreiz izglītība ir primārā, un zinu, ka tā palīdzēs sasniegt manus mērķus,” pārliecināta Laima.

Mecenātisms paver iespēju centīgiem un maznodrošinātiem studentiem iegūt materiālo atbalstu, lai viņi veiksmīgi varētu iesākt studijas viņu izvēlētajās studiju programmās.