Roberts Osītis

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (1 280 eiro) ieguvis 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes pirmajā kursā.

Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents no Priekuļiem Roberts Osītis par stipendiju uzzinājis skolā no izvietotās informācijas pie ziņojumu dēļa.

Roberts priecājas, ka tagad vismaz gadu, pateicoties stipendijai, varēs visu savu uzmanību veltīt filozofijas studijām: „Laikā, kad daļai sabiedrības ir jāaizmirst sapņi, man ir dota nenovērtējama iespēja piepildīt savējos. Bez šīs stipendijas tas nebūtu iespējams. Izglītība man nozīmē to, ko šis vārds nozīmē burtiski: izglītoties. Darīt sevi, savu raksturu un personību glītāku. Izglītība paver plašāku skatījumu uz lietām un dod instrumentus, metodes, kā domāt. Izglītība veicina vēlmi saprast vairāk.”

„Kopš pašām pirmajām civilizētajām sabiedrībām labdarība, mecenātisms, jebkāda nesavtīga palīdzība ir tikusi uzskatīta par tikumisku rīcību. Arī es (ja tā drīkst teikt) dodu mecenātiem piecas zvaigznes. Priecē, ka arī šādos laikos atrodas tādi, kas gatavi dot negaidīdami, ka tiem lūgs. Paldies!” saka Roberts.