Sarmīte Gžibovska

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes pirmajā kursā.
Kaunatas vidusskolas absolvente Sarmīte Gžibovska šobrīd apgūst optometriju. Par stipendiju uzzinājusi LU mājas lapā, kad 12.klasē sākusi aktīvāk domāt par tālāko izglītību, vēlāk guvusi informāciju arī „Latvijas Avīzē” un LU Fonda mājas lapā.

Iegūt stipendiju "Ceļamaize" palīdzēja gan mammas mudinājums, kas zināja par Sarmītes vēlēšanos studēt LU, un atbalsts no skolas personāla, gan mērķtiecība. Jauniete vienmēr cenšas izmantot visas iespējas, jo tas ir kā dzinējs, kas liek darboties, censties sasniegt vairāk.

„Stipendija ir liels atbalsts studiju procesā. Vispirms jau tā dod drošību, ko sniedz materiāls nodrošinājums. Stipendija „Ceļamaize” ir īpaši svarīga pirmajā mācību gadā, lai spētu veiksmīgi uzsākt studijas, kā arī tā ir sava veida stimuls censties sasniegt augstāku līmeni mācībās, aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Tā sniedz arī nelielu devu lepnuma – patiesi varu palielīties bijušo klasesbiedru, draugu, vienaudžu un radinieku vidū, ka es esmu „Ceļamaizes” stipendiāte,” stāsta Sarmīte.

Mecenātus Sarmīte vērtē kā augstsirdīgus cilvēkus: „Ir jābūt lielam cilvēkam, lai atteiktos no kaut kā, kas pieder tev, un atdotu to kādam, ko tu pat nepazīsti.”

2012. gadā Sarmīte aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Briļļu lēcu ietekme uz redzes kvalitāti" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Optiskā apmiglojuma adaptācija centrālajā un perifērajā redzē".