Zane Ieviņa

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes pirmajā kursā.
Priekuļu Valsts ģimnāzijas absolvente Zane Ieviņa par stipendiju uzzinājusi no laikraksta „Druva”. Zane bija pārliecināta, kas stipendijai pieteiksies daudz topošo studentu, taču klusībā cerējusi, ka viņai izdosies.

„Materiālā stāvokļa dēļ nebija skaidrības, vai spēšu turpināt studijas universitātē vai arī mācības nāksies atlikt, taču zināju, ka vēlos studēt žurnālistiku un vēlos to darīt LU, jo esmu dzirdējusi tikai labas atsauksmes par šo universitāti. Arī mana vecmamma ir absolvējusi LU, viņai par augstskolu ir palikušas ļoti labas atmiņas. Stipendija ir devusi iespēju mācīties un iegūt augstāko izglītību universitātē, kas ir visvecākā un tradīcijām bagātākā universitāte Latvijā, kā arī piepildīt sapni un nākotnē kļūt par to, ko vēlos!” stāsta Zane.

„Mecenāti ir ļoti augstsirdīgi cilvēki, jo viņi spēj no kaut kā atteikties, lai palīdzētu cilvēkiem, kurus pat nepazīst. Mecenāti veic lielu ieguldījumu Latvijas nākotnē, vēlos pateikties viņiem par to, ka arī man dota šī iespēja iegūt augstāko izglītību. Zinu, ka uz manis gulstas arī liela atbildība, jo vēlos pierādīt, ka esmu pelnījusi šo stipendiju!” saka Zane.

2012. gadā Zane aizstāvējusi bakalaura adarbu par tēmu "Sociālā tīkla "Twitter.com" lietojums un apmierinājums: satura atbilstība lietotāju motīviem" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Tūrisma piedāvājuma paplašināšana Vidzemes reģionā".