Zane Samsone

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā kursā.
Daugavpils 12.vidusskolas absolvente Zane Samsone par stipendiju „Ceļamaize” pirmo reizi dzirdējusi izstādē „Skola 2009”, plašāku informāciju ieguvusi, izlasot „Latvijas Avīzē” publicēto rakstu.

„Stipendija ir iespēja studēt tajā augstskolā, kurā es vēlos, nevis tajā, kurā atļautu finansiālais stāvoklis. Tā ir lieliska iespēja pilnveidot savu apkārtējo pasauli, izzināt visu jauno, ko piedāvās studentu dzīve,” stāsta Zane. „Iesākumā pieteikšanos stipendijai kavēja neticība saviem spēkiem, bet, vecāku un vecvecāku mudināta, nolēmu mēģināt. Spēcīga bija arī iekšējā motivācija, jo apzinājos, ka studijas Rīgā ir dārgs prieks un mani vecāki to nespētu atļauties.”

Zane uzskata: „Mecenātu atbalsts daudziem jauniešiem ir vienīgais veids, lai piepildītu savus sapņus. Manuprāt, tā ir arī nākotnes cerība, jo ik gadu ļoti daudzi jaunieši neuzsāk studijas augstskolās, jo to neatļauj materiālais stāvoklis. Nākotnē tas noteikti atmaksāsies!”

2013. gadā Zane aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Uzņēmuma SIA „Studio Moderna” telemārketinga nodaļas un mazumtirdzniecības veikalu tīkla personāla motivācijas sistēmas salīdzinošā analīze".