Vējiņu ģimenes stipendija

Stipendijas ieguvēji 2009./2010. akad. gadā: