Nelda Lencberga

Studē: LU, Medicīnas fakultātē.
Hobiji: Pārgājieni, pērļošana, labas grāmatas un teātris.
Raksturo: Centīga un zinātkāra – ja kaut ko daru, tad no visas sirds, aizrokoties līdz lietas būtībai un nežēlojot laiku. Miermīlīga un labsirdīga optimiste.
Moto: Piecelies un ej!

Par sevi Nelda Lencberga stāsta:

„Ceļš līdz stipendijai aizsākās ar „Erasmus” apmaiņas programmu. Portugālē trīs mēnešus strādāju laboratorijā, pētot jaunsintezētas zāļu vielas. Viss izpētes process prasīja daudz pacietības un laika, taču gandarījums par daudzsološajiem pētījuma rezultātiem to visu atsvēra. Tāpēc, atgriezusies mājās, vēlējos iesākto darbu turpināt, šāda iespēja man tika dota.

Kāpēc man tika piešķirta stipendija? Domāju, ka puse no iemesla ir atrodama jau paveiktajā darbā (Portugālē tiešām intensīvi strādāju, tāpēc arī paguvu daudz padarīt un atvest uz Latviju labus rezultātus). Atlikušo daļu veido mana motivācija darbu turpināt - vēlos piedzīvot jaunas zāļu vielas atklāšanu.

Šī stipendija ir kā enerģijas lādiņš iesāktā turpināšanai un ļoti patīkams novērtējums par jau veiktajiem pētījumiem. Mani pirmie soļi zinātnē tiek atzinīgi novērtēti – ko vēl vairāk var vēlēties jauna studente?”

2013. gadā Nelda aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Jaunu 1,4 - dihidropiridīna atvasinājumu ietekme uz depresīvas uzvedības reakcijām žurkām un pelēm".