Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendija

Stipendijas ieguvēji 2010./2011. akad. gadā: