Mārtiņš Sarma

Korporācijas "Lettonia" stipendiju EUR 535 apmērā ieguvis 2010./2011.ak. gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes bakalaura programmā.

2012. gadā Mārtiņš aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Magnētiskā lauka 3D modelēšana magnetronu izputināšanas sistēmās" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Lielizmēra kausēšanas krāsns eksperimentālais modelis pastāvīgo magnētu šķidrā metāla maisītāja lietderības pārbaudei".