Ginta Augule

Studē: LU Humanitāro Zinātņu fakultāte, Baltu filoloģija.
Hobiji: Dažādu laika periodu un autoru literāro darbu lasīšana; Latvijas un cittautu kultūras mantojuma un vēstures izzināšana, pētniecība; iesaistīšanās ar mākslu un kultūru saistītos procesos; pārgājienu un ekspedīciju organizēšana uz dažādiem kultūrvēsturiskiem objektiem Baltijas mērogā.
Raksturo: Aktīva, daudzpusīga, erudīta.
Moto: Būt brīvam!

Par savu ceļu uz LU un stipendiju Ginta Augule stāsta:

„Ceļš uz pilnvērtīgu augstāko izglītību sākās ar mācību uzsākšanu manā dzimtajā pilsētā Smiltenē. Smiltenes ģimnāzija ir nozīmīgs fundaments, kas ļāva apzināties sevi kā būtni, kurai jātiecas tiktāl, lai varētu teikt, ka esmu personība. Ceļš uz šo mērķi nav viegls, jo nākas ne tikai uzzināt, bet arī izprast, kādas vērtības ir svarīgas un vajadzīgas optimālai izaugsmei.

Būtībā – jo vairāk mācos un uzzinu, jo vairāk atskārstu, cik daudz vēl tomēr nezinu, tāpēc, izvēloties studēt LU, ceru gūt jaunu pieredzi, iepazīstot dažādus cilvēkus, aktīvi iesaistoties gan mācību darbā, gan arī darbojoties ārpus studiju darbā dažādās organizācijas, kas koordinē un pārzina ar kultūru un mākslu saistītas sfēras. Manuprāt, šis būs interesants, aizraujošs un intelektuāli piepildīts laika periods manā dzīvē, jo laikā, kas man sniegts, cenšos izdarīt optimāli daudz sevis pilnveidošanai un evolūcijas piedzīvošanai.

Ir dažādas idejas profesionālas nākotnes izveidošanai un savas personības izaugsmei, tāpēc iespēja studēt LU Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmā ir nozīmīgs un vērā ņemams faktors nākotnes plānu un mērķu realizēšanai, tāpēc gribu pateikt lielu paldies LU Fondam, kas nesavtīgi atbalsta izglītību, zinātni, mākslu, sportu un kultūru, kā arī vēlos pateikties par sniegto stipendiju „Ceļamaize”, ar kuras palīdzību mana sadarbība ar LU būs vēl progresējošāka, radošāka un iespējām bagātāka. Paldies!”

2013. gadā Ginta aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Defises, domuzīmes un slīpsvītras lietojums mūsdienu latviešu rakstu valodā" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Domuzīme latviešu interpunkcijā".