Elīna Jumtiņa

Studē: RSU Medicīnas fakultātes bakalaura programmā.
Korporācija: “Varavīksne”.
Hobiji: Dziedāšana, mūzikas baudīšana, teātra apmeklēšana, lasīšana, ceļošana.
Raksturo: Godprātīga, patriotiska, mērķtiecīga, labsirdīga, draudzīga, pacietīga.
Moto: Cilvēkam, kurš zina, kurp viņš iet, pasaule pati paver ceļu.

Armīna Rūša piemiņas stipendiāte Elīna Jumtiņa par sevi stāsta:

„Esmu absolvējusi Jelgavas Valsts ģimnāziju, kuru uzskatu par brīnišķīgu skolu ar skolotājiem, kuri prata motivēt un iedrošināt sekot saviem sapņiem. Jau kopš pirmajām klasēm biju pārliecināta, ka būšu ārste, un vienīgais, kas atlika, bija darīt visu iespējamo, lai sasniegtu šo mērķi.

Pašreiz esmu 6.kursa studente RSU Medicīnas fakultātē un ar nepacietību gaidu brīdi, kad būšu ilgi loloto mērķi sasniegusi. Ceļš nav bijis no vieglajiem, bet lielu paldies jāsaka ģimenei, skolotājiem un korporācijas „Varavīksne” biedrēm par neizsīkstošo atbalstu, uzmundrinājumiem un ticību maniem spēkiem. Ar lepnumu turpinu ģimenes tradīcijas trešajā paaudzē gan korporācijā, gan medicīnā.

Lielu gandarījumu jau kopš 3.kursa sagādā darbībā RSU Studentu zinātniskās biedrības valdē, ar kuru organizējam ikgadējās medicīnas nozares studentu zinātniskās konferences, šopavasar, sadarbojoties ar kolēģiem no LU, tapa starptautiska konference Baltijas jūras reģiona medicīnas studentiem. Šogad RSU Studentu zinātniskajai biedrībai apritēja 60 gadu, esam izdevuši brošūru par tās vēsturi. Ļoti interesanta pieredze bija 5. un 6. Atklātās Anatomijas olimpiādes rīkošana RSU Medicīnas fakultātes 1.kursa studentiem.

Par Armīna Rūša piemiņas stipendiju uzzināju aptuveni pirms gada, kad šo stipendiju ieguva grupas biedrs un kolēģis Reinis Dundurs. Šā semestra sākumā konventā uzzināju, ka ir sākusies pieteikšanās, izlasīju nolikumu un pieteicos. Ļoti liels prieks un lepnums, ka šogad stipendiju esam izcīnījušas trīs korporācijas „Varavīksne” studentes. 

Vēlos teikt paldies mecenātam Robertam Rūša kungam un LU Fondam par iespēju saņemt šo stipendiju, man ir liels pagodinājums pievienoties stipendiātu pulkam. Jūtu, ka mana darbība korporācijā un studijās ir tikusi novērtēta. Iegūtā stipendija ir liels stimuls un atbalsts, lai turpinātu iesākto vēl labākā kvalitātē!”