Jānis Purmalis

Studē: LU datorzinātnes bakalaura un tiesību zinātnes bakalaura studijas.
Korporācija: „Tervetia”.
Hobiji: Apceļot Latviju un pasauli ar autostopiem.
Raksturo: Komunikabls maksimālists ar plašu interešu loku.
Moto: Jebkurai situācijai vienmēr ir vismaz divas izejas.

Armīna Rūša piemiņas stipendiāts Jānis Purmalis par sevi stāsta:
„Esmu parasts students, tikai centīgs. Cenšos izmantot visas iespējas, ko dzīve piedāvā. Viena no iespējām bija pieteikšanās A.Rūša piemiņas stipendijai. Pieteicos, tiku novērtēts, tagad ir liels gods jau otro gadu saņemt šo stipendiju. Atkal gada laikā jūtu pienākumu sevi pierādīt, ka esmu šīs stipendijas cienīgs. Stipendija darbojas kā fantastisks dzinējspēks.

Vienmēr esmu centies piedalīties dažādās sacensībās un konkursos. Tas dod neatsveramu pieredzi un iespēju salīdzināt savus spēkus ar citu, kā arī motivē sasniegt jaunas virsotnes un būt pirmajam kādā no jomām. Visur nekad nebūs iespēja būt labākajam, tieši tādēļ ir jāmāk izvērtēt prioritātes. Īpaši ar to saskaros ikdienas dzīvē. Tā kā studēju vienlaicīgi divās fakultātēs, tad mēdz gadīties, ka kaut kas pārklājas vai kaut ko nevar paspēt izdarīt. Tad nākas izsvērt, kas ir svarīgāks un koncentrēties tieši uz to.
Kaut arī dažreiz sēžu pie bezgalīgi lielas darbu kaudzes, vienmēr cenšos atrast kādu brītiņu sev. Pavisam neliela saruna, jo īpaši draugu lokā, palīdz atpūsties no ikdienas darbiem. Šādus sarunu biedrus spēju rast korporācijā „Tervetia”, kur pavadu lielu daļu laika. Jāpiemin, ka konvents šajā semestrī ir uzticējis kantu maģistra pienākumus, tādēļ sanāk īpaši daudz laika pavadīt ar jaunajiem korporācijas biedriem. Tā ir neatsverama pieredze, jo apgūstu gan mācīt prasmi, gan iepazīstu jaunos biedrus, kuri ir dažādu profesiju pārstāvji.
Milzīgs paldies par sevis pilnveidošanas iespēju gan korporācijai „Tervetia”, gan fil! Robertam Rūsim, gan LU Fondam. Mana dzīve ir mainījusies. Paldies!”

2013. gadā Jānis aizstāvējis bakalaura darbus Juridiskajā fakultātē par tēmu "Personas datu apstrādes nosacījumi" un Datorikas fakultātē par tēmu "Automātiska atsauču izguve no tiesas nolēmumiem".