Kaspars Pudžs

Studē: LU Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas maģistrantūra.
Hobiji: Velotūrisms un viss, kas saistīts ar velo, makšķerēšana.
Raksturo: Mērķtiecīgs, mazliet spītīgs, stūrgalvīgs un ambiciozs.
Moto: Viss, kas notiek, notiek uz labu, ja nav uz labu, tad nekas vēl nav beidzies!

Cietvielu fizikas „Sidrabe” stipendiāts Kaspars Pudžs par sevi stāsta:

„Mācoties Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, labi padevās fizika un 12.klasē fizikas skolotājs piedāvāja izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu LU Cietvielu fizikas institūta Organisko materiālu laboratorijā. Tā radās interese par organiskajiem pusvadītājiem. Jau studējot fizikas bakalaura studiju programmas 1.kursa 1.semestrī, paralēli mācībām sāku strādāt LU Cietvielu fizikas institūta Organisko materiālu laboratorijā Dr. habil. phys. Intas Muzikantes vadībā.

Tā kā darba gaitas sāku jau 1.kursā, tad, absolvējot bakalauru, bija jau iekrāta pieredze zinātniskajā darbā, kā arī biju piedalījies vairākās vietējās un starptautiskajās konferencēs.

Tā kā mans zinātniskais darbs ir saistīts arī ar organisko materiālu uzputināšanu vakuumā, nolēmu pieteikties Cietvielu fizikas „Sidrabes” stipendijai. Domāju, ka pieredze šajā jomā ir viens no iemesliem, kas nāca par labu manai kandidatūrai. Man ir liels gods saņemt šo stipendiju. Stipendija dot pārliecību par manu darbu un motivē tālākām studijām un pētījumiem.”

2013. gadā Kaspars aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Lādiņnesēju kustīguma noteikšana indandiona grupu saturošu AZO savienojumu plānās kārtiņās" un turpina studijas doktorantūrā.