Mārtiņš Sarma

Studē: LU Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programma.
Hobiji: Sportošana, aktīvs dzīvesveids, daiļliteratūras un populārzinātniskā literatūra.
Raksturo: Individuālists, tomēr varu iekļauties komandas darbā, precīzs, mērķtiecīgs un principiāls. Nepieciešamības gadījumā gatavs riskēt. No traucējošām īpašībām jāmin neregulārs slinkums.
Moto: Neesmu vēl tik pieredzējis dzīvē, lai spētu radīt savu moto.

Cietvielu fizikas „Sidrabe” stipendiāts Mārtiņš Sarma stāsta:

„Jau no bērnības saista pasaules procesu izzināšana, un, manuprāt, to vislabāk palīdz izdarīt tieši fizika ar matemātikas palīdzību. Jāsaka, ka esmu reālists, un neticu tam, kas nav zinātniski pierādīts vai pamatots un ir fizikāli neiespējams.

Esmu visnotaļ sabiedriski aktīvs, darbojos studentu korporācijā „Lettonia”, kas nodrošina gan intelektuālu izaugsmi, gan ļauj diskutēt par sociāliem (un ne tikai) procesiem ar daudz zinošākiem cilvēkiem.

„Sidrabes” stipendijas iegūšana bija milzīgs prieks galvenokārt dotās iespējas dēļ, t.i., izstrādāt projektu konkrētajā uzņēmumā. Tas ir labs atskaites punkts zinātniskajā darbībā, jo tad būšu strādājis arī augsto tehnoloģiju ražošanas uzņēmumā. Priecē, ka jau dažu dienu laikā pēc stipendijas iegūšanas bija aptuveni skaidrs mērķis, uz ko tiekties, un uzdevumi, kas jāveic, lai mērķi sasniegtu. Lasot attiecīgo literatūru, ir skaidrs, ka viegli nebūs, bet interesanti un saistoši gan.”

2012. gadā Mārtiņš aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Magnētiskā lauka 3D modelēšana magnetronu izputināšanas sistēmās" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Lielizmēra kausēšanas krāsns eksperimentālais modelis pastāvīgo magnētu šķidrā metāla maisītāja lietderības pārbaudei".