Aleksandra Andrejeva

Studē: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas bakalaura studiju programma.
Hobiji: Dejošana, fotografēšana, datorgrafika, zinātniskās un daiļliteratūras lasīšana, programmēšana.
Raksturo: Zinātkāra, kritiska, darbīga.
Moto: Var atrast izeju no jebkuras situācijas, pat, ja tā atrodas turpat, kur ieeja.

Kristapa Morberga stipendiāte Aleksandra Andrejeva par sevi stāsta:

„Pieteikties Kristapa Morberga stipendijai nolēmu brīdī, kad sapratu, ka ir daudz ko pastāstīt par sevi motivācijas vēstulē. Jau kopš studiju sākuma esmu iedziļinājusies zinātnes jautājumos un izmantoju jebkuru iespēju iet šo ceļu, neskatoties uz visiem praktiskiem un finansiāliem sarežģījumiem.

Tomēr mani mulsināja sajūta, ka daudziem cilvēkiem tas liekas nesaprotami un lieki. Tad vienā brīdī pati ieraudzīju savu kļūdu: mūsu valstī ir liela nošķirtība „praktiķu” un „sausiņu” starpā, šīs divas pasaules gandrīz nekad nepārklājas. Sāku aptvert šīs situācijas sekas: lietišķajā psiholoģijā bieži trūkst uzticamu, pārbaudītu metožu, pārdomātu un loģisku teoriju, kā arī cilvēku ar gaišu un kritisku prātu. Savukārt zinātnes cilvēkiem nereti pietrūkst praktiska situācijas redzējuma – viņi nepievērš pietiekamu uzmanību izpētes priekšmeta aktualitātes izvērtēšanai un nedomā par to, kā iegūtās zināšanas var izplatīt un ieviest praktiskajās jomās. Pēdējā gada laikā esmu iesaistījusies un iniciējusi vairākus projektus, kas ļauj integrēt šīs divas pieejas, kas ir tik atšķirīgas, bet tajā pašā laikā tik nepieciešamas viena otrai.

Šajā akadēmiskajā gadā plānoju turpināt iesākto darbu, veicot pētījumus, kas atspoguļo situāciju izglītības sfērā, izstrādājot novērtēšanas metodes cilvēkresursu organizācijām, kā arī stiprinot starptautiskās sadarbības saites ar citu valstu zinātniekiem, kuriem ir līdzīgi uzskati par psiholoģijas zinātnes patieso nozīmi.

Man ir liels prieks, ka esmu tik augstu novērtēta un man piešķirts Kristapa Morberga stipendiātes tituls. Tas ir ne tikai liels gods un sasniegums, bet arī pierādījums, ka esmu uz pareizā ceļa savā attīstībā un spēju pārliecināt cilvēkus, ka arī es spēju dot kaut vai nelielu sniegumu psiholoģijas zinātnes attīstībā Latvijā.”

2012. gadā Aleksandra aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Daudzfaktoru personības paštēla implicīto asociāciju testa latviešu valodas versijas izstrāde".