Andris Avotiņš

Studē: LU Bioloģijas fakultātes bakalaura programmā.
Hobiji: Putnu vērošana, koka figūriņu gatavošana, zolīte, pastaigas.
Raksturo: Mērķtiecīgs un gādīgs, tiecoties pēc mērķa cenšos veltīt laiku un rūpēties par līdzcilvēkiem.
Moto: Liktenis ir tikai vadlīnijas, savu dzīvi veidojam mēs paši!

Kristapa Morberga stipendiāts Andris Avotiņš par sevi stāsta:

„Esmu dzimis biologu ģimenē, līdz ar to ar dabu esmu saistīts jau kopš agras bērnības. Putni mani aizrāva jau no mazotnes: sākumā sugu atpazīšana un uzvedība, tagad ekoloģija un aizsardzība. Zinātnisko darbību uzsāku jau pamatskolā, sekmīgi aizstāvot zinātniski pētniecisko darbu valsts vidusskolēnu konkurencē.

Esmu pateicīgs stipendijas komisijai par piešķirto godu nest Kristapa Morberga stipendiāta vārdu. Šī stipendija ir nozīmīgs atbalsts uzsāktajai pētnieciskajai darbībai, dos iespējas vairāk pievērsties zinātnei un sev tuvajiem.”

2012. gadā Andris aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Urālpūces Strix uralensis barības sastāvs Latvijā" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Urālpūces Strix uralensis ligzdošanas biotopu izvēli ietekmējošo faktoru analīze Latvijā".