Daiga Krieviņa

Studē: LU Bioloģijas fakultātes bioloģijas bakalaura programmā.
Hobiji: Dabas izzināšana, sports un pastrādāšana brīvā dabā, klavierspēle un dzīvnieki.
Raksturo: Ja esmu ko nolēmusi, tad daru visu līdz to sasniedzu. Lielāko prieku sagādā rosība un jaunu lietu apgūšana.
Moto: Dari no sirds vai pat neuzsāc, jo citādi vilsies!

Kristapa Morberga stipendiāte Daiga Krieviņa par sevi stāsta:

„Esmu biologs kopš dzimšanas. Vienmēr mani ir interesējusi daba, un tas, kas tajā notiek. Kāpēc ir tieši tā un ne citādāk? Jau pamatskolā sapratu, ka bioloģija ir tā zinātne, kas varētu dot atbildes uz šiem jautājumiem.

Vidusskolā jau bioloģijas zinātnei pievērsos ciešāk – ne tikai skolas līmenī, bet arī apmeklēju bioloģijas pulciņu LU Bioloģijas fakultātē, kā arī aktīvi piedalījos dažādos konkursos un olimpiādēs. Par šo laiku jāsaka milzīgs paldies savai bioloģijas skolotājai Leldai Balodei no Olaines 1.vidusskolas.

Tā nu pienāca studiju laiks! Aktīvā darbība bioloģijā tika turpināta pie visatsaucīgākā un jaukākā pasniedzēja T. Selga. Tagad varēju uzsākt dabas procesus izprast tajos vissīkākajos pamatos – augu šūnas līmenī. Tā nu mācoties un ieraugot jaunas lietas dabas mikroskopiskajā pasaulē, paralēli piedalījos arī konferencē un citos pasākumos, kas saistīti ar LU un cilvēku informēšanu dabas izpētes procesos. Šobrīd esmu sapratusi, ka tas ir tas, kas man patīk, tāpēc rakstu arī projektus, lai varētu darbību turpināt sev tik tīkamajā nozarē! Varu teikt, ka studijas un darbs pētnieciskajā jomā ir mans hobijs!

Jāizsaka vislielākā pateicība un cieņa K. Morberga kungam un stipendijas piešķiršanas komisijai, ka ļaujat man nodarboties ar savu hobiju un attīstīties, lai kādreiz kļūtu par cilvēku, ar kuru Latvija varētu lepoties! Piešķirtā stipendija ir gan materiāls atbalsts, gan arī kā vēl viena veiksmīte, kas uzspīd, kad visu dari no sirds!”

2012. gadā Daiga aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Gaismas mikroskopija kā izolētu un kultivētu kodola-hloroplastu kompleksu pētīšanas metode" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Izolētu un kultivētu hloroplastu morfoloģiskais un funkcionālais raksturojums".