Rūta Brusbārde

Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures bakalaura programmā.
Hobiji: Mūzika, franču valoda, ceļošana, kalnu slēpošana.
Raksturo: Zinātkāra.
Moto: „Progresa lielceļš neiet līdzās vecu paradumu kājceliņam!” (K.Ulmanis, 1914)

Kristapa Morberga stipendiāte Rūta Brusbārde par sevi stāsta:

„Jau kopš 2001.gada LU studentiem tiek piešķirtas latviešu būvuzņēmēja, filantropa un visu laiku lielākā LU mecenāta Kristapa Morberga (1844-1928) stipendijas. Jūtos ļoti pagodināta un ļoti iepriecināta, ka šogad – 2011.gadā, 10 gadus pēc šīs brīnišķīgās un vērtīgās tradīcijas iedibināšanas – K.Morberga stipendijas komisija ir izvēlējusies arī mani kā vienu no stipendiātiem!

Viens no būtiskākajiem periodiem izaugsmē bija laiks pirms skolas gaitu uzsākšanas. Mans vectēvs Rolands Brusbārdis, ilggadējs Rīgas Politehniskā institūta mācībspēks, bija viens no maniem pirmajiem skolotājiem. Viņš jau agri iemācīja gan lasīt, gan rakstīt un rēķināt, bet visbūtiskāk – viņš man iemācīja mīlēt zinātkāri un gudrību. Līdz studiju uzsākšanai mācījos Jūrmalā, Pumpuru vidusskolā, kur strādā ļoti zinoši skolotāji, kas mīl savu darbu un veicina skolēnu radošo un analītisko spēju attīstīšanu mācību procesā. Paralēli skolai un vēlāk arī jau pusei no studiju perioda mācījos arī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā (kora, vēlāk klavieru un vidusskolā – ērģeļspēles specialitātē) pie tādiem izciliem pedagogiem kā Rihards Dubra un Edīte Alpe, kā arī citiem. Mīlestību uz mūzikas vēsturi, teoriju un ērģeļspēli esmu nemitīgi iepinusi arī savā studiju procesā, rakstot lielākus un mazākus pētījumus par dažādām ar mūziku saistītām jomām.

Vēstures studijas LU uzsāku 2009.gadā, kopš 2010.gada specializējos Latvijas viduslaiku vēstures pētniecībā un 2010./2011.studiju gada pavasara semestrī studēju arī Vācijā, Brēmenes Universitātē. K.Morberga stipendijas iegūšanai ļoti sirsnīgi virzīja mans bakalaura darba vadītājs – ļoti zinošs un pētniecības idejām bagāts viduslaiku vēstures mācībspēks Vēstures un filozofijas fakultātē – prof.Ilgvars Misāns. Ar prof.I.Misānu ir izveidojusies cieša un produktīva sadarbība, kas balstās ne tikai kopīgajā bakalaura darba izstrādes procesā, bet arī kopīgajā aizrautībā uz viduslaiku vēstures posmu Latvijā un Hanzas savienībā, vācu valodu un kultūru, kā arī Latvijas viduslaiku vēstures pētniecību.

K.Morberga stipendijas piešķiršana ir būtisks atspēriena punkts jebkuram no jaunajiem pētniekiem, jo tā paver plašas iespējas kvalitatīvāku pētījumu veikšanai, ļauj izmantot jaunus paņēmienus un plašāku pētījumu telpu. Lielāko daļu no piešķirtās stipendijas līdzekļiem izmantošu Vācijas bibliotēku un arhīvu apmeklējumam bakalaura darba pētniecības ietvaros, kur analizēšu Rīgas pilsētas jeb rātes ekonomisko politiku 14. – 15.gadsimtā, izmantojot Rīgas pilsētas ķemerejas grāmatu (1348-1361; 1405-1474).

Svarīgākais pienākums un reizē arī lepnums, kuru izjūtu kā K.Morberga stipendijas stipendiāte, ir censties caur studijām un darbu realizēt mecenāta K.Morberga izvirzīto ideālo mērķi – palīdzēt savai tautai pacelties garīgi un estētiski!”

2012. gadā Rūta aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Rīgas rātes finanšu politika 14.un 15.gadsimtā Rīgas pilsētas ķemerejas grāmatu (1348-1361; 1405-1474) atspoguļojumā".